0342 - 49 39 39
0

CORRECTIEPEN PENTEL ZL63-W

Bestelnummer: 416161 op voorraad: 146

Verpakt per: STUKS/7 Prijs per:

€ 3,17 (excl. BTW)
Logo
Icon
Specificaties
Productnummer: 416161
Merk: Pentel
Voorraad: 146
Verpakt per: STUKS/7 / 1
Prijs per: STUKS/7
Kleuren: Wit
Doelgroep: Onderwijs, Receptioniste, Secretaresse, Zakelijke dienstverlening, ZZP'er
Kleur: WIT
Omschrijving

Correctiepen met ventielpunt.

Uiterst nauwkeurige correcties.

Droogt nooit uit.

Ook voor fotokopieën.

Veiligheidsinformatie: na inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Na contact met de huid : huid met veel zeep en water afspoelen.

Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.

Na contact met de ogen : Onmiddellijk met veel water spoelen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Medische hulp inroepen indien pijn of roodheid aanhoudt.

Na opname door de mond : De mond spoelen.

Geen braken opwekken.

Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.

Gerelateerde producten
Alternatieve producten